Geen gedoe meer met het openen van verschillende apps

CombiChat heeft alles wat je nodig hebt op één plek

Met CombiChat kun je al jouw favoriete sociale media-platforms samenvoegen in één handige applicatie. Of het nu gaat om Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Signal of LinkedIn, je kunt ze allemaal beheren vanuit één centrale hub.

Dankzij de OpenSource technologieën van het Matrix protocol en ondersteunende software is er een veilige en solide werkomgeving mogelijk.

Veiligheid & privacy

Al jouw berichten blijven maximaal 14 dagen op de server, daarna zijn ze van de server verwijderd. De berichten zijn met encryptie versleuteld waardoor alleen jijzelf toegang hebt tot de inhoud.

OpenSource Software

CombiChat is gebaseerd op OpenSource technologieën, waaronder Matrix, Docker en Ansible.

OpenSource betekent dat de broncode zichtbaar en aanpasbaar is voor andere partijen dan de oorspronkelijke maker.

Vraag & antwoord

CombiChat is gebaseerd op verschillende technologieën, waaronder Matrix, Docker en Ansible.

Matrix is een open-source, gedecentraliseerd communicatieprotocol dat de basis vormt voor de chatfunctionaliteit van CombiChat. Het zorgt voor veilige chatdiensten, waarmee gebruikers berichten kunnen verzenden, spraakoproepen kunnen doen en bestanden kunnen delen via verschillende platforms.

CombiChat is gemaakt op basis van het project Matrix Docker Ansible Deploy.

Matrix maakt gebruik van een gedistribueerd netwerk van servers die met elkaar communiceren. Wanneer je een bericht verstuurt, wordt het verspreid naar de betrokken servers en vervolgens afgeleverd bij de ontvanger. Dit zorgt voor een betrouwbare en veerkrachtige infrastructuur.

Ja, Matrix biedt end-to-end encryptie voor alle gesprekken, waardoor je berichten privé en veilig blijven. Bovendien kun je zelf bepalen op welke servers je vertrouwt, waardoor je volledige controle hebt over je gegevens.

Ja en dit is goed nieuws voor de eindgebruiker.

Enkele voorbeelden:

  • element.io – Van de makers van Matrix zelf
    Aangeraden alternatief voor individuele gebruikers
  • etke.cc – Van de makers van het Ansible Matrix playbook
    Aangeraden alternatief voor bedrijfsmatig gebruikers
  • frei.chat – Onafhankelijke publiek toegankelijke server
    Gratis alternatief voor individuele gebruikers

Zie de officiële website voor meer informatie en aankomende nieuwe features. https://matrix.org

Je kan ook onze documentatie raadplegen, wat vertaald is van en gebaseerd is op upstream documentaties. Hierin staat tevens een stap voor stap installatieproces indien je zelf een server wilt maken.

Benieuwd naar de nieuwste functies en updates? Meld je aan voor onze beta-versie en krijg als een van de eersten toegang!