MKB startpakket.

Vanaf

1.999,00

Een totaal pakket voor de startende ondernemer. Bestaande uit ontwerp, website en drukwerk.

Gebruik de onderstaande opties om je pakket op maat te maken.

Welke functies moet de webshop hebben?
Zijn er aanvullende diensten van toepassing?
Totaal aantal producten
Opties totaal
Eindtotaal

Veelgestelde vragen

Levering en kosten

Nee.

Deze worden los door de hosting maatschappij gefactureerd. De vaste hostingpartner van NoraSupport is de firma OVH. Klik hier voor de actuele hosting kosten en klik hier voor de registratie kosten.

Jij als opdrachtgever dient bij OVH de bestelling te maken, zodat je juridisch eigenaar bent over de website en niet NoraSupport. Dit is de voornaamste reden dat de registratie niet inclusief de prijs verwerkt is.

Binnen 4 weken nadat de volgende handelingen voldaan zijn:

  • Aanbetaling website via deze pagina
  • Logo en huisstijl aangeleverd aan, of gemaakt door NoraSupport
  • Technische toegang verleent is tot de webserver

 

Als NoraSupport het logo en de huisstijl maakt, dan gaat de levertermijn van de website in zodra de vormgeving goedkeuring heeft.

Nee.

Er is moeite gedaan om de prijzen zowel transparant als laag te houden.

Ja.

  • Tot 7 dagen na bestelling kan je annuleren voor een volledige teruggave. Indien NoraSupport al begonnen is met het project, zullen de bestanden niet overhandigt worden.
  • Tot 21 dagen na bestelling kan je annuleren voor 50% teruggave. Bestanden die aangemaakt zijn zullen “zoals ze zijn” overhandigt worden.

Een situatie die niemand wilt, maar wel voorkomt.

Allereerst gaan we gezamenlijk feedback om zetten naar oplossingen. Als deze wederom niet naar tevredenheid zijn zullen we in overleg moeten welke delen wel correct zijn en gefactureerd blijven. De onderdelen die niet naar wens zijn zullen komen te vervallen in zowel facturatie als oplevering. Er is geen situatie mogelijk waarbij de facturatie ongedaan wordt gemaakt, maar de onderdelen opgeleverd blijven.

Als de hele website als totaal product geheel niet naar wens is, zullen we in het uiterste geval overgaan tot volledige verwijdering van alle data en volledige terugbetaling. Op datum van schrijven heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan.

Grafisch werk

We zullen eerst een globale richting bespreken, zoals de stijl en kleur.

Daarna volgt de ontwerp fase, waarbij er volledige logo’s worden gemaakt tot een maximum van 3 ontwerpen, elk met maximaal 5 revisies. Indien er na dit proces alsnog een radicale verandering in het ontwerp dient plaats te vinden, zal het logo ontwerp als herhaalde factuur worden aangeboden.

We zullen eerst een globale richting bespreken, zoals de stijl en kleur.

Daarna volgt de ontwerp fase, waarbij de visitekaartjes worden gemaakt tot een maximum van 3 ontwerpen, elk met maximaal 5 revisies. Indien er na dit proces alsnog een radicale verandering in het ontwerp dient plaats te vinden, zal het visitekaartje ontwerp ontwerp als herhaalde factuur worden aangeboden.

Zodra het ontwerp goedgekeurd is worden er kaartjes ontworpen voor maximaal 10 mensen/afdelingen met unieke contactgegevens. Hoger aantal in overleg.

Service (contract)

Nee, nooit.

Nadat de website opgeleverd is zijn de werkzaamheden afgerond. Zodra de betaling voldaan is worden alle bronbestanden en een back-up overhandigt. Met deze bestanden kan je zelf of bij een andere partij verder gaan waar NoraSupport gebleven is.

Als er problemen zijn met de website zonder service contract, dan zal je nog altijd geholpen worden. Wel zal dit op uurbasis gefactureerd worden, waar een service contact inclusief is.

Alle websites krijgen 2 maanden service indien er een technisch probleem is. Als je een actief service contract hebt, zal je altijd technische ondersteuning krijgen zolang als deze loopt.

Als een storing langer dan 48u gaande is (24u bij webshops) zullen de kosten van het service contract komen te vervallen

Een storing is een verminderde werking van het geleverde product. Sommige storingen kunnen optreden na een update van een systeem, of komen niet goed terug na kort uitval.

Service contracten zijn alleen van toepassing op systeemfouten en door NoraSupport veroorzaakte fouten.

Zogeheten gebruikersfouten zijn geen onderdeel van het service contract. Hieronder vallen de volgende omschrijvingen:

  • Handmatig verwijderen of veranderen van systeem onderdelen, door NoraSupport ingestelde configuraties of automatisch ingestelde configuraties
  • Handmatig verwijderen of veranderen van media onderdelen, waaronder tekst
  • Administratieve redenen, zoals wanbetaling naar hosting of provider
  • Hacking dankzij zwakke wachtwoorden of slechte veiligheidsgewoonten, zoals kiezen om aangemeld te blijven of systemen te delen met mensen die niet betrokken zijn met de website
  • Ontnomen toegang dankzij een vergeten of onjuist wachtwoord, waardoor een volle reset van het onderdeel noodzakelijk is

Gebruikersfouten kunnen uiteraard wel opgelost worden, echter zullen deze werkzaamheden op uurbasis gefactureerd worden.

Dat mag altijd. Als er een service contract lopende is, zal de website zelf ook rapporten doorsturen over de werking. Zodra er een storing van werking is die langer is dan 2 minuten, zal er een melding komen bij NoraSupport. Ook herhaaldelijke korte storingen zullen automatisch verzonden worden.

Sommige storingen zijn alleen voor mensen herkenbaar. Denk hierbij aan een kassa die niet langer een logo afdrukt op de bon, een menu van een website die onzichtbaar is. Van dit type storing moet er wel een handmatige melding komen omdat er geen automatische respons komt.

Ja, het is immers niet noodzakelijk voor het werken van de website.

Er komt binnen 2 weken een teruggave van de teveel betaalde kosten indien er vooruit betaalt is. Dit zal afgerond worden op de eerste werkdag van de aankomende maand en tot die tijd is het service contract ook nog geldig.

Als er ook cloudopslag binnen het service contract zit, dan zal deze als download beschikbaar worden gesteld voor 14 dagen na opzegdatum. Hierna zal de data verwijderd worden.