Servers.

Vanaf

89,00

Een server kan diverse doeleinden dienen. Voordat de server besteld kan worden is er wat aanvullende informatie nodig. Gebruik de onderstaande opties om jouw server samen te stellen.

Na de bestelling zal eerst overleg plaatsvinden over de hardware specificaties, aantal gebruikers en dergelijke onderdelen. Dit heeft geen invloed op de facturatie.

Totaal aantal producten
Opties totaal
Eindtotaal

Veelgestelde vragen

Levering en kosten

Nee.

Deze worden los door de hosting maatschappij gefactureerd. De vaste hostingpartner van NoraSupport is de firma OVH. Klik hier voor de actuele hosting kosten en klik hier voor de registratie kosten.

Jij als opdrachtgever dient bij OVH de bestelling te maken, zodat je juridisch eigenaar bent over het domein of server en niet NoraSupport. Dit is de voornaamste reden dat de registratie niet inclusief de prijs verwerkt is.

Binnen 2 weken nadat de volgende handelingen voldaan zijn:

 • Aanbetaling website via deze pagina
 • Indien lokale server nadat de hardware ontvangen is
 • Technische toegang verleent is tot de webserver

Nee.

Er is moeite gedaan om de prijzen zowel transparant als laag te houden.

Ja.

 • Tot 7 dagen na bestelling kan je annuleren voor een volledige teruggave. Indien NoraSupport al begonnen is met het project, zullen de bestanden niet overhandigt worden.
 • Tot 21 dagen na bestelling kan je annuleren voor 50% teruggave. Bestanden die aangemaakt zijn zullen “zoals ze zijn” overhandigt worden.

Een situatie die niemand wilt, maar wel voorkomt.

Allereerst gaan we gezamenlijk feedback om zetten naar oplossingen. Als deze wederom niet naar tevredenheid zijn zullen we in overleg moeten welke delen wel correct zijn en gefactureerd blijven. De onderdelen die niet naar wens zijn zullen komen te vervallen in zowel facturatie als oplevering. Er is geen situatie mogelijk waarbij de facturatie ongedaan wordt gemaakt, maar de onderdelen opgeleverd blijven.

Als de hele levering als totaal product geheel niet naar wens is, zullen we in het uiterste geval overgaan tot volledige verwijdering van alle data en volledige terugbetaling. Op datum van schrijven heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan.

Server specifiek

Een lokale server kan geplaatst worden in het bedrijf zelf of in huis. Deze heeft zeer hoge snelheid en kan vrijwel onbeperkt data opslag voorzien. De server kan ook extern aangesproken worden, al is deze verbinding doorgaans wat trager. Indien er een internet storing gaande is, kan alles nog altijd lokaal gebruikt worden.

Een externe server staat bij een hosting bedrijf. Deze server is verbonden met een zeer snelle internet verbinding en is altijd online. Deze servers zijn uitermate geschikt voor website hosting, email en kritieke online diensten zoals administratie pakketten. De kosten van deze servers kunnen echter snel oplopen als ze grotere taken moeten uitvoeren.

Een cloud is een server die toegang verleent tot data. Meestal heeft deze ook aanvullende functies zoals gezamelijk document bewerken, gebruikersrechten toewijzen en dergelijke.

NoraSupport installeert NextCloud als standaard cloud omgeving, dit is een systeem wat door veel mensen gebruikt wordt en goede documentatie heeft.

Dit kan in overleg, met uitzondering van copyright houdende data.

Service (contract)

Nee, nooit.

Nadat de website opgeleverd is zijn de werkzaamheden afgerond. Zodra de betaling voldaan is worden alle bronbestanden en een back-up overhandigt. Met deze bestanden kan je zelf of bij een andere partij verder gaan waar NoraSupport gebleven is.

Als er problemen zijn met de website zonder service contract, dan zal je nog altijd geholpen worden. Wel zal dit op uurbasis gefactureerd worden, waar een service contact inclusief is.

Alle websites krijgen 2 maanden service indien er een technisch probleem is. Als je een actief service contract hebt, zal je altijd technische ondersteuning krijgen zolang als deze loopt.

Als een storing langer dan 48u gaande is (24u bij externe servers) zullen de kosten van het service contract komen te vervallen

Een storing is een verminderde werking van het geleverde product. Sommige storingen kunnen optreden na een update van een systeem, of komen niet goed terug na kort uitval.

Service contracten zijn alleen van toepassing op systeemfouten en door NoraSupport veroorzaakte fouten.

Zogeheten gebruikersfouten zijn geen onderdeel van het service contract. Hieronder vallen de volgende omschrijvingen:

 • Handmatig verwijderen of veranderen van systeem onderdelen, door NoraSupport ingestelde configuraties of automatisch ingestelde configuraties
 • Handmatig verwijderen of veranderen van media onderdelen, waaronder tekst
 • Administratieve redenen, zoals wanbetaling naar hosting of provider
 • Hacking dankzij zwakke wachtwoorden of slechte veiligheidsgewoonten, zoals kiezen om aangemeld te blijven of systemen te delen met mensen die niet betrokken zijn met de website
 • Ontnomen toegang dankzij een vergeten of onjuist wachtwoord, waardoor een volle reset van het onderdeel noodzakelijk is

Gebruikersfouten kunnen uiteraard wel opgelost worden, echter zullen deze werkzaamheden op uurbasis gefactureerd worden.

Dat mag altijd. Als er een service contract lopende is, zal de website zelf ook rapporten doorsturen over de werking. Zodra er een storing van werking is die langer is dan 2 minuten, zal er een melding komen bij NoraSupport. Ook herhaaldelijke korte storingen zullen automatisch verzonden worden.

Sommige storingen zijn alleen voor mensen herkenbaar. Denk hierbij aan een kassa die niet langer een logo afdrukt op de bon, een menu van een website die onzichtbaar is. Van dit type storing moet er wel een handmatige melding komen omdat er geen automatische respons komt.

Ja, het is immers niet noodzakelijk voor het werken van de website.

Er komt binnen 2 weken een teruggave van de teveel betaalde kosten indien er vooruit betaalt is. Dit zal afgerond worden op de eerste werkdag van de aankomende maand en tot die tijd is het service contract ook nog geldig.

Als er ook cloudopslag binnen het service contract zit, dan zal deze als download beschikbaar worden gesteld voor 14 dagen na opzegdatum. Hierna zal de data verwijderd worden.

Hosting

Als je wilt dat NoraSupport de hosting regelt, dan zal deze plaatsvinden bij OVH. De hosting zal onder een van deze pakketten vallen, afhankelijk van behoefte.

Aanvullende kosten

Deze kosten zullen als aparte offerte aangeboden worden. Deze handelingen zijn niet bij elk project van toepassing en kunnen ook door de opdrachtgever zelfstandig gedaan worden. De aangeboden cursus zal deze onderdelen dan ook behandelen om deze aanvullende kosten te vermijden.

 • Invoer van kennisbank artikelen, per item
 • Data rangschikken in de cloud, per werkuur
 • Domeinen onderling doorkoppelen, per item

De kosten zijn afhankelijk van complexiteit. Als voorbeeld: Een artikel over een paperclip heeft minder complexe data dan een smartphone handleiding en is daarmee eenvoudiger te plaatsen in een kennisbank.

Relevante informatie

 • Zie de voorwaarden voor meer informatie over de service contracten en kaders waarin producten geleverd worden.
 • Zie het privacybeleid voor meer informatie over gegevens verwerking en opslag.
 • Zie de productinformatie pagina op onze wiki voor verdere technische uitleg.