Websites.

Vanaf

279,00

Een website kan diverse doeleinden dienen. Voordat de site besteld kan worden is er wat aanvullende informatie nodig. Gebruik de onderstaande opties om jouw site samen te stellen.

Zie veelgestelde vragen hieronder voor meer informatie.
Welke functies moet de website hebben?
Welke functies moet de webshop hebben?
Welke functies moet de webshop hebben?
Zijn er aanvullende diensten van toepassing?
Totaal aantal producten
Opties totaal
Eindtotaal

Veelgestelde vragen

Levering en kosten

Nee.

Deze worden los door de hosting maatschappij gefactureerd. De vaste hostingpartner van NoraSupport is de firma OVH. Klik hier voor de actuele hosting kosten en klik hier voor de registratie kosten.

Jij als opdrachtgever dient bij OVH de bestelling te maken, zodat je juridisch eigenaar bent over de website en niet NoraSupport. Dit is de voornaamste reden dat de registratie niet inclusief de prijs verwerkt is.

Binnen 4 weken nadat de volgende handelingen voldaan zijn:

 • Aanbetaling website via deze pagina
 • Logo en huisstijl aangeleverd aan, of gemaakt door NoraSupport
 • Technische toegang verleent is tot de webserver

 

Als NoraSupport het logo en de huisstijl maakt, dan gaat de levertermijn van de website in zodra de vormgeving goedkeuring heeft.

De prijs is gebaseerd op het toepassen van een reeds bestaande vormgeving. Als een derde partij de vormgeving heeft gemaakt zijn er geen aanvullende kosten.

Als er nog geen ontwerp is, dan kan je kiezen om het door NoraSupport te laten maken. Zie daarvoor de dienst pagina Vormgeving.

Nee.

Er is moeite gedaan om de prijzen zowel transparant als laag te houden.

Ja.

 • Tot 7 dagen na bestelling kan je annuleren voor een volledige teruggave. Indien NoraSupport al begonnen is met het project, zullen de bestanden niet overhandigt worden.
 • Tot 21 dagen na bestelling kan je annuleren voor 50% teruggave. Bestanden die aangemaakt zijn zullen “zoals ze zijn” overhandigt worden.

Een situatie die niemand wilt, maar wel voorkomt.

Allereerst gaan we gezamenlijk feedback om zetten naar oplossingen. Als deze wederom niet naar tevredenheid zijn zullen we in overleg moeten welke delen wel correct zijn en gefactureerd blijven. De onderdelen die niet naar wens zijn zullen komen te vervallen in zowel facturatie als oplevering. Er is geen situatie mogelijk waarbij de facturatie ongedaan wordt gemaakt, maar de onderdelen opgeleverd blijven.

Als de hele website als totaal product geheel niet naar wens is, zullen we in het uiterste geval overgaan tot volledige verwijdering van alle data en volledige terugbetaling. Op datum van schrijven heeft deze situatie zich nog niet voorgedaan.

Webshop specifiek

De volgende pagina’s zijn standaard een onderdeel van de webshop:

 • Home
 • Contact
 • Over ons
 • Voorwaarden en beleid
 • Alle producten pagina
 • Categorie pagina’s (Alleen Shopify)

 

Verder heeft de webshop de volgende eigenschappen:

 • SSL beveiliging
 • BTW tarieven berekening
 • Verzendkosten berekeningen (Alleen Shopify)
 • Klanten kunnen een account maken en verwijderen
 • Toegang en rechten voor max. 5 werknemers (Alleen Shopify)

De kortste uitleg is dat Wordpress de mogelijkheid heeft om een webshop te worden, Shopify is uitsluitend gemaakt als webshop.

Wordpress webshops zijn ideaal voor winkels met weinig producten (minder dan 500) die weinig onderhoud nodig hebben. Denk hierbij aan een webwinkel met handgemaakte artikelen of specifieke goederen zoals “De Dakpannenspecialist” heeft.

Shopify webshops kunnen honderdduizenden artikelen weergeven. Tevens is dit systeem te koppelen aan een fysieke kassa van een retail winkel. Het komt met allerlei middelen voor internationaal zaken doen en een lijst aanvullende eigenschappen te groot om hier te benoemen.

Neem contact op voor gratis advies op maat.

Alle webshops worden geleverd met de eerste 3 producten ingevoerd. Dit is deels noodzakelijk om de webshop technisch werkend op te leveren.

Hierna zijn er een drietal mogelijkheden.

 1. Jij (en personeel) krijgt training hoe te werken met de webshop. Hierbij komen alle aspecten aan bod, van product toevoegen tot aan overzichten uitdraaien, automatische mailings tot aan chatbot inrichten.
 2. NoraSupport neemt alle product handelingen over van de webshop, los van bestellingen, retouren of administratie verwerken. Hieronder valt het invoeren van producten, bijwerken van producten, aanbiedingen activeren en product media bewerken. De prijs hiervan wordt in overleg besproken.
 3. Je voert de producten in met eigen (bestaande) kennis zonder verdere hulp.

Jazeker.

Een keurmerk krijgen is afhankelijk van een tweetal onderdelen. De technische werking van de site en de administratieve details van het bedrijf en eigenaar.

NoraSupport levert de webshops conform beveiliging en privacy voorwaarden zoals deze vereist zijn door elk Europees keurmerk. Het is dan ook mogelijk om meerdere keurmerken te krijgen van meerdere auditors.

Als je hulp nodig hebt met het aanmelden voor een keurmerk, neem dan contact op.

Er zijn meerdere manieren om informatie over te dragen aan een boekhouder. Vraag aan je eigen boekhouder wat de voorkeur geniet en geef de keuze door.

 1. Geef de boekhouder administratieve toegang tot de webshop. Deze kan dan live inloggen en zelf uitdraaien maken van de administratie
 2. Maak zelf uitdraaien van de administratie en stuur deze via mail door
 3. Koppel bestaande administratie software, zoals Snelstart direct aan de webshop. De webshop zal dan een eigen onderdeel krijgen binnen de bestaande administratie. Dit is alleen mogelijk bij Shopify

Service (contract)

Nee, nooit.

Nadat de website opgeleverd is zijn de werkzaamheden afgerond. Zodra de betaling voldaan is worden alle bronbestanden en een back-up overhandigt. Met deze bestanden kan je zelf of bij een andere partij verder gaan waar NoraSupport gebleven is.

Als er problemen zijn met de website zonder service contract, dan zal je nog altijd geholpen worden. Wel zal dit op uurbasis gefactureerd worden, waar een service contact inclusief is.

Alle websites krijgen 2 maanden service indien er een technisch probleem is. Als je een actief service contract hebt, zal je altijd technische ondersteuning krijgen zolang als deze loopt.

Als een storing langer dan 48u gaande is (24u bij webshops) zullen de kosten van het service contract komen te vervallen

Een storing is een verminderde werking van het geleverde product. Sommige storingen kunnen optreden na een update van een systeem, of komen niet goed terug na kort uitval.

Service contracten zijn alleen van toepassing op systeemfouten en door NoraSupport veroorzaakte fouten.

Zogeheten gebruikersfouten zijn geen onderdeel van het service contract. Hieronder vallen de volgende omschrijvingen:

 • Handmatig verwijderen of veranderen van systeem onderdelen, door NoraSupport ingestelde configuraties of automatisch ingestelde configuraties
 • Handmatig verwijderen of veranderen van media onderdelen, waaronder tekst
 • Administratieve redenen, zoals wanbetaling naar hosting of provider
 • Hacking dankzij zwakke wachtwoorden of slechte veiligheidsgewoonten, zoals kiezen om aangemeld te blijven of systemen te delen met mensen die niet betrokken zijn met de website
 • Ontnomen toegang dankzij een vergeten of onjuist wachtwoord, waardoor een volle reset van het onderdeel noodzakelijk is

Gebruikersfouten kunnen uiteraard wel opgelost worden, echter zullen deze werkzaamheden op uurbasis gefactureerd worden.

Dat mag altijd. Als er een service contract lopende is, zal de website zelf ook rapporten doorsturen over de werking. Zodra er een storing van werking is die langer is dan 2 minuten, zal er een melding komen bij NoraSupport. Ook herhaaldelijke korte storingen zullen automatisch verzonden worden.

Sommige storingen zijn alleen voor mensen herkenbaar. Denk hierbij aan een kassa die niet langer een logo afdrukt op de bon, een menu van een website die onzichtbaar is. Van dit type storing moet er wel een handmatige melding komen omdat er geen automatische respons komt.

Ja, het is immers niet noodzakelijk voor het werken van de website.

Er komt binnen 2 weken een teruggave van de teveel betaalde kosten indien er vooruit betaalt is. Dit zal afgerond worden op de eerste werkdag van de aankomende maand en tot die tijd is het service contract ook nog geldig.

Als er ook cloudopslag binnen het service contract zit, dan zal deze als download beschikbaar worden gesteld voor 14 dagen na opzegdatum. Hierna zal de data verwijderd worden.

Aanvullende kosten

Deze kosten zullen als aparte offerte aangeboden worden. Deze handelingen zijn niet bij elk project van toepassing en kunnen ook door de opdrachtgever zelfstandig gedaan worden. De aangeboden cursus zal deze onderdelen dan ook behandelen om deze aanvullende kosten te vermijden.

 • Invoer van producten, per item
 • Nieuwsbrieven aanmaken, per item
 • Domeinen onderling doorkoppelen, per item

De kosten zijn afhankelijk van complexiteit. Als voorbeeld: Een paperclip heeft minder complexe data dan een smartphone en is daarmee eenvoudiger te plaatsen in een webshop.

Relevante informatie

 • Zie de voorwaarden voor meer informatie over de service contracten en kaders waarin producten geleverd worden.
 • Zie het privacybeleid voor meer informatie over gegevens verwerking en opslag.
 • Zie de productinformatie pagina op onze wiki voor verdere technische uitleg.